Ogłoszenia Syców na Sycowiak.pl > Muzyka i Edukacja > Pozostałe muzyka i edukacja > Polska Jedność Szlachecka

Archiwalne: Polska Jedność Szlachecka

10.09.2020


Polska Jedność Szlachecka jest organizacją zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
PJS stawia sobie za cel przede wszystkim:
integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego,
ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów,
opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej,
popularyzację i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich,
krzewienie etosu rycerskiego.
https://www.pjspol.com

1 zł